Ukazał się jubileuszowy numer Studies in Sport Humanities (28/2020). W numerze opublikowano artykuł Marii Zowisło (Instytut Turystyki) The Idea of Sport Agon as a Metaphor of Human Life in Thomas Hobbes' Mechanistic Philosophy of Motion.

 

Studies in Sport Humanities (w pierwotnej wersji Studia Humanistyczne) jest periodykiem naukowym wydawanym przez AWF w Krakowie od roku 2000. Został on powołany do istnienia przez Profesora Janusza Zdebskiego i od tamtego czasu stanowi forum interdyscyplinarnej wymiany myśli oraz badań nad humanistycznymi i społecznymi aspektami kultury fizycznej. Maria Zowisło jest członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma i kierownikiem działu Filozofia kultury fizycznej (od 2008 roku). W latach 2009-2010 pełniła funkcję redaktora naczelnego, wprowadzając Studia Humanistyczne na ministerialną listę czasopism punktowanych. Była redaktorem wiodącym numerów 8/2008, 10/2010 oraz 25/2019.

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Stakeholders’ attitudes towards tools for sustainable tourism in historical cities", który ukazał się w czasopiśmie Tourism Recreation Research.

W najnowszym numerze międzynarodowego czasopisma Forests (IF=2.2, 100 pkt) ukazał się artykuł z udziałem pracowników Instytutu Turystyki. Praca powstała w ramach badań statutowych AWF (projekt nr. 244/BS/IT/2020).

Zapraszamy do lektury artykułu.

Załączniki:
Pobierz plik (forests-12-00423-1.pdf)Artykuł[ ][ ]3183 kB
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login