W najnowszym numerze międzynarodowego czasopisma Forests (IF=2.2, 100 pkt) ukazał się artykuł z udziałem pracowników Instytutu Turystyki. Praca powstała w ramach badań statutowych AWF (projekt nr. 244/BS/IT/2020).

Zapraszamy do lektury artykułu.

Załączniki:
Pobierz plik (forests-12-00423-1.pdf)Artykuł[ ][ ]3183 kB

Ukazała się książka prof. Marii Zowisło "Człowiek i wartości w kulturze fizycznej. Studium teoretyczne" (AWF im. B. Czecha w Krakowie, 2020).

Uchwałą nr 151/2020 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2020 r. dr hab. prof. nadzw. Maria Zowisło została wybrana na członka Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW na kadencję 2021-2024.