Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie wydał monografię pod redakcją naukową prof. Pawła Różyckiego. W publikacji ukazały się rozdziały przygotowane m. in. przez pracowników Wydziału Turystyki i Rekreacji. Wśród nich znalazły się teksty dr Karoliny Korbiel, dr Iwony Dominek, dra Piotra Cybuli, dr Sabiny Owsianowskiej, mgr Pawła Stelmacha, dr Katarzyny Gmyrek i prof. Zygmunta Kruczka.

W Wydawnictwie Naukowym PWN w Warszawie ukazała się książka prof. Pawła Różyckiego pt. „Geneza i teoria turystyki”.

 

Z opisu Wydawcy i fragmenty recenzji:

Zjawisko turystyki rodzi w środowisku badaczy oraz pośród uczestników ruchu turystycznego pytanie jak to się dzieje, że ludzie od zamierzchłych czasów wyruszają w drogę, podróżują i uprawiają turystykę. Niniejsza monografia, będąca wynikiem badania i eksplanacji wielowymiarowych zależności i związków na polu turystyki jest pierwszą tego typu publikacją, która w interdyscyplinarny sposób zajmuje się genezą turystyki. W książce zwrócono uwagę na wielość naukowych płaszczyzn, które wyjaśniają i opisują teorię turystyki. Prezentowana publikacja jest wynikiem obszernych badań na wszystkich kontynentach, w najbardziej odległych zakątkach świata oraz szczegółowych analiz literaturowych.

 

Książka ta stanowi bodajże pierwszą tego rodzaju, gdzie turystyka ukazana jest z perspektywy „ogólnohumanistycznej”, inter- i multidyscyplinarnej. Zaletą jest ukazanie społeczno-kulturowego fenomenu zgodnie z paradygmatem całościowych ujęć humanistycznych/kulturowych, co znalazło przełożenie na jej treść. Na wysoką ocenę zasługuje strona merytoryczna przygotowanej książki. Autor syntetyzuje wiedzę oraz uwzględnia i wprowadza do obiegu naukowego nową wiedzę z obszaru literatury pięknej.

prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski (z recenzji)

 

Przedstawioną książkę uważam za ważną, doniosłą z naukowego, aplikacyjnego i dydaktycznego punktu widzenia. Praca ma charakter syntetyczny, deskryptywny, eksplikacyjny, diagnostyczny, porządkujący i wnosi do rezerwuaru wiedzy, zwłaszcza do nauk humanistycznych i społecznych o turystyce, istotne ustalenia, ukazujące turystykę w sposób monograficzny, kompleksowy i holistyczny. Recenzowana książka, z uwagi na zawartość merytoryczną, monograficzność, a także poprawność narracyjną będzie z pewnością odgrywała fundamentalną rolę na rynku wydawniczym i będzie stanowiła punkt odniesienia dla innych prac z tego zakresu.

Książka z pewnością znajdzie licznych odbiorców na rynku, od pasjonatów turystyki zaczynając, poprzez liczne grono profesjonalistów działających w różnych organizacjach formalnych ukierunkowanych na turystykę, a także jako źródło rzetelnej informacji (…) dla licznej rzeszy studentów kierunków turystyki i rekreacji, a także wielu innych.

prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński (z recenzji)

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 1 Eco Kongresie, który odbędzie się w Auditorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33) w dniu 24 maja br. i jest współorganizowany m.in. przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie. W zaplanowanym w ramach Wydarzenia panelu dyskusyjnym "Podróżowanie" weźmie udział  dr Krzysztof Borkowski (Instytut Turystyki). Poniżej zamieszczamy link do strony Eco Kongresu zawierającej program oraz formularz do rejestracji (niezbędny do uczestnictwa).

www.eco.uj.edu.pl 

Załączniki:
Pobierz plik (ECO_zaproszenie_2 (1).pdf)Zaproszenie[ ][ ]4191 kB

Z przyjemnością informujemy, że w międzynarodowym czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (IF=3.39; 140 pkt) ukazał się artykuł pt "The Effect of the Distance from a Path on Abiotic Conditionsand Vascular Plant Species in the Undergrowth of Urban Forests and Parks". Praca powstała we współautorstwie Pracowników naszego Instytutu dr hab. Kingi Kostrakiewicz-Gierałt prof AWF oraz dr Katarzyny Gmyrek.

Zapraszamy do lektury!

Załączniki:
Pobierz plik (article ijerph-19-05621-v2.pdf)Artykuł[ ][ ]4542 kB
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login