Efektem badań statutowych nr: 256/BS/IT/2021, prowadzonych przez Zespół Zakładu Geografii Turystyki i Ekologii Instytutu Turystyki, w składzie - dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF, dr Miłosz Jodłowski, dr Katarzyna Gmyrek, mgr Karolina Nowak, są dwa artykuły dostępne online:

Pełny tekst artykułu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2199853123001646?ref=cra_js_challenge&fr=RR-1

 

Pełny tekst artykułu: https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/issue/view/82

Miło nam poinformować, że ukazała się monografia autorstwa dr Bożeny Alejziak, z Zakład Hotelarstwa Instytutu Turystyki, pt.:Działalność autokreacyjna w sferze zawodowej młodzieży studiującej na kierunku "Turystyka i rekreacja".

... Niniejsze opracowanie stanowi swoistego rodzaju studium przypadku, ukazujące aktywność zawodową młodzieży akademickiej studiującej na kierunku „turystyka i rekreacja”. Przedstawia jednocześnie jej obraz zawodowy w kontekście podejmowanych przez nią działań autokreacyjnych, mających na celu budowanie własnej kariery zawodowej na turystycznym rynku pracy. Opracowanie jest efektem wieloletnich zainteresowań autorki rozwojem zawodowym młodzieży studenckiej oraz potrzebami i oczekiwaniami pracodawców w sektorze usług turystycznych i rekreacji... (fragment wstępu) 

Zapraszamy do lektury.

Pełny tekst monografii: Monografia 2023 dr Bożena Alejziak

...Na uznanie zasługuje rzetelna, staranna i wyczerpująca prezentacja danych empirycznych oraz korzystanie z bogatej literatury do komentowania i interpretacji danych co ma ogromną wartość poznawczą dla osób interesujących się podjętą przez Autorkę problematyką. Obejmują one zarówno ważne charakterystyki roli pracy zawodowej, staży zawodowych, uczestnictwa w wolontariacie, praktyk studenckich na kształtowanie przygotowania zawodowego,  motywacji i dojrzałości zawodowej studentów. (…) Autorka podjęła temat rzadko badany, a mający bardzo duże znaczenia dla działalności uczelni wyższej przygotowującej kadry dla turystyki i rekreacji, dziedzinie o ciągle wzrastającym znaczeniu we współczesnym społeczeństwie. Uczyniła to bardzo solidnie i pracowicie, dzięki czemu zaprezentowała stojącą na wysokim poziomie analizę teoretyczną, popartą wnikliwą analizą literatury, a także wyniki interesujących, wieloaspektowych i pogłębionych badań własnych, które z pewnością zainteresują zarówno naukowców oraz studentów kierunku „turystyka i rekreacja”, jak i licznych praktyków prowadzących działalność w omawianej dziedzinie...  (z recenzji prof. dr hab. M.J.Szymańskiego)

 

12 Maja 2023 w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Philosophical and Legal Aspects of the Definition of Sport”. Obrady będą się odbywać w języku angielskim, a ich tematem będą różnorodne zagadnienia związane z filozofią gier oraz sportu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki definicji sportu. Gośćmi honorowymi konferencji będą Profesor Jose Luis Pérez-Triviño z Uniwersytetu Pompeu Fabra w Barcelonie oraz Profesor Paweł Grabarczyk z Uniwersytetu IT w Kopenhadze. Serdecznie zapraszam do udziału w obradach.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr Filip Kobiela

Jest nam miło poinformować, że dr Filip Kobiela został laureatem IV edycji konkursu o Nagrodę Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Dzięki tej nagrodzie w przyszłym roku w wydawnictwie Aletheia ukaże się II tom monografii „Filozoficzny Lem” pod redakcją Filipa Kobieli oraz Jakuba Gomułki. Serdecznie gratulujemy!

Link: https://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,poznalismy-wyniki-iv-edycji-konkursu-o-nagrode-krakowa-miasta-literatury-unesco,9111.html

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login