Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania będzie przewodniczył jednej z sekcji w czasie obrad Światowego Kongresu Pedagogicznego „World Education Day”, który odbędzie się w dniach 27-29.09. 2021 r. w Dalian (Chiny)

Będzie to już czwarty Kongres, w których tradycyjnie bierze udział ponad tysiąc uczestników (w tym wielu noblistów) z kilkudziesięciu krajów świata. W tym roku planowanych jest ponad 500 wystąpień, które zostaną zaprezentowane w 13 sekcjach tematycznych poświęconych różnym aspektom kształcenia na wszystkich poziomach edukacji (oprócz tego przewidziano kilkadziesiąt towarzyszących wydarzeniu imprez, wystaw, prelekcji itd.). Wśród uczestników reprezentujących Polskę będzie profesor W. Alejziak, który został poproszony o przewodniczenie obradom jednej z sekcji („Quality Education Forum”, która składać się będzie z czterech bloków tematycznych: 8-1 Music and Instrument Specialty Training; 8-2 Art Specialty Training; 8-3 Dance Specialty Training oraz 8-4 Humanities and Social Sciences Education). Profesor Alejziak wygłosi też referat na temat: Role and Meaning of Mentors (‘Scientific Masters’) in Modern Science and Academic Education.

Więcej informacji na stronie:  http://www.worldeduday.com/PreliminaryProgram.asp

Serdecznie zapraszamy do przygotowania i wysyłania manuskryptów do specjalnego zeszytu naukowego czasopisma Sustainability (IF=2.576) zatytułowanego "Nature Conservation in Sustainability", pod redakcją     dr hab. Kingi Kostrakiewicz-Gierałt (Instytut Turystyki  AWF) i dr Artura Pliszko (Instytut Botaniki UJ).

Prace można wysyłać do 30 października 2021 r.

   

     Szczegółowe informacje są   dostępne na stronie czasopisma:

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/nature_conservation_in_sustainability  

Szanowni Państwo,

W związku z Zarządzeniem Rektora AWF w sprawie funkcjonowania uczelni od 15 lutego 2021 r., dopuszczającym realizację ćwiczeń i seminariów w siedzibie uczelni, informuję że ćwiczenia w zakresie przedmiotów teoretycznych, dla których w rozkładach zajęć nie zaplanowano sal a także seminaria, mogą być realizowane zdalnie, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy TEAMS, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Dziekana.

Osoby, które chciałyby realizować takie ćwiczenia w siedzibie uczelni proszone są o uzgodnienie sali z Działem Nauczania i przekazanie odpowiedniej informacji Kierownikowi Zakładu i Dziekanowi.

dr hab. Ewa Roszkowska profesor​ AWF
Dziekan
Wydziału Turystyki i Rekreacji​
Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie

Komunikat nr 8 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w dnia 2 lutego 2021 

Działając na podstawie Komunikatu J.M. Rektora AWF w Krakowie prof. dr hab. Andrzeja Klimka z 29 stycznia 2021 r. podaję informacje w sprawie terminów obozów realizowanych na Wydziale Turystyki i Rekreacji: 

Czytaj więcej...

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć na Wydziale Turystyki i Rekreacji od 1. lutego 2021 r.

W związku z Komunikatem JM Rektora z dnia 29 stycznia 2021 roku informuję, że:

Czytaj więcej...

Ukazała się książka prof. Marii Zowisło "Człowiek i wartości w kulturze fizycznej. Studium teoretyczne" (AWF im. B. Czecha w Krakowie, 2020).